A Caspoc programm rövid bevezetése

<br>Click to close the image

 

 

1 Rövid bevezetés a Caspoc szimulátiós programmba

A következő fejezetekben bemutatjuk egy egyszerű modelnek előkészítése és szimulátiója a Caspoc programmal.Ezzek a fejezetek elovasása után (kb. 30 perc) ön képes lesz az editor segítségével a saját modellek elkészíteni és szimulálni.

 

1.1 A Fálj nyitása és indítása

Kattintson a Start gombra utána;, „Programmok", „CASPOC", „CASPOC".

<br>Click to close the image

Danach befinden Sie sich in der Einstiegsmaske des CASPOC Schematic Editor.

<br>Click to close the image

 

2 Kapcsolási rajz elkészítése

A következő szakazokban bemutatjuk egy kapcsolási rajz elkészítése.Kérjük önnök ezt a leírást lépésről lépésre követni.A figurák bemutatják az eredmények minden egyényi lépés után.

2.1 Elektromos áramkör.

A következő szakazokban a követő kapcsolási rajzzal szimulálunk.

<br>Click to close the image

 

 

Az elemek beillesztésével kezdjük: A képernyő baloldalán lévő listából kiválasztjuk a vezérelt forrást( controlled source) „B".Kattintson az egér baloldali gombbal B-re és engedje el a gombot.Áthuzzunk az egérrel a kiválasztot elemet a munkalapra és a bal egérgomb nyomással rögzítjük.

A kérdésre,

<br>Click to close the image

Kattintson [Yes] -re, hogy automatikussan egy Referenciapontot hozzáfűzhetünk.

 

<br>Click to close the image

Kattintson a jobboldali egérgombbal az elemre, erre a következő ablak nyilik.

<br>Click to close the image

A Komponens neve B1 marad, írányítás 180°.Ehhez kattintson a 180° -ra.Ez a szög az áram irányát a komponensen keresztűl jelöli meg. (lásd a következő grafikát).

<br>Click to close the image

Miután az Ok-re kattintott,és [Yes] az automatikus földelés 'Ground' beillesztése, látható,hogy a komponens megfordult.

<br>Click to close the image

Utána a diódák beillesztése kerül sorra.Ehhez a semiconductor listából „D" választjuk ki.A diodák az egér baloldali gombbal beillesztkedjük a B1-es Komponens fellet be.

 

 

 

 

<br>Click to close the image

A Komponens adatai az egér jobboldali kattintással beírhatjuk.A neve marad, az irány most 270°. Az értéke „Value" változatlan marad; ezen látható,hogy ez egy dióda és az ablakot [OK] vel zárjuk.

<br>Click to close the image

Ha az egérrel a baloldali gombbal a komponensre kattintjuk,akkor ez egy zagatott vonallal jelenik meg.

<br>Click to close the image

Ha a baloldali egérgombot nyomva tartjuk,a komponenset el lehet mozdítani.A megfelelő helyen engedje el.Ugyanazzal a módszerrel a listából ( D szelektálva és a baloldali egérgombbal a munkalapon a másik diódát illeszkedjük be.Ezt a diódát is a megfelelő helyére húzzuk,a baloldali egér gomb kattintással és tartásával.A D3 és D4 -es diódak is így beilleszkedjük.A következő ábrán ez már meg is van és egy tekercset (L)a listából már a helyére is került.

 

<br>Click to close the image

A jobboldali egérgombbal L1-re kattintjuk és beírjuk adatai.

<br>Click to close the image

A neve (Name) „Lfilter",az értéke „Value" „50mH" és az írány 180°.Az ablakot [OK]-vel zárjuk.

A következő grafikában egy kondenzátor el van már helyezve (C).

<br>Click to close the image

A kondenzátor adatai is beírjuk.

 

<br>Click to close the image

A neve Name „Cload",az értéke „Value" „1mF" és az irány 90°.

Ugyanazt teszünk az utolsó komponenssel,a ellenálással (R).A neve „Rload" lesz és az értéke 6.A utánalévő grafikában látható,hogy ez már be van illekezve, és az első bekötésvonal már be van rajzolva.

Ezt a vonalát teljesen áthúzzunk,a bekötési pontig,ilyen módon,hogy a diodán (bal oldalán fennt)az egér baloldali gombbal bekötésipontra rákattintva és az egér gombot tartva.Ezzel lehet a vonalat egy másik bekötési pontig húzni és az egérgombot elengedni.Összekötési vonalakat csak egy bekötési pontrol lehet húzni.

<br>Click to close the image

Ha véletlen elhibázta,az összekötővonalak törölni lehet.Mutasson az egérrel a vonalra,nyomja a baloldali egérgombot - a vonal szelektálva lesz (szagatott vonal).A törlési gombbal( DEL) a billetjűzetten lehet avonalat törölni.Ugyanazzal a módszerrel lehetséges komponensek és blokkok törölni.

Ahhoz, hogy egy összekötési pontot vagy egy vonaldarabot lehesen törölni,Az egérrel a összekötési pontra mutasson vagy - egy vonalra és nyomja meg a jobboldali egérgombot.Válaszon a nyitott ablakban „Delete node",azzal törölhető egy összekötési pont vagy vonal.

Az egész összekötési vonalak elhelyezése után a következő ábrát látjuk.

<br>Click to close the image

Az elektromos áramkörnek szükséges egy referenciapontnak „0" vagy „ground" megjelölésére.Az összes fesültségek relatív ehhez a referenciához ki lesznek számolva. A mi példánkban használjunk az alsó joboldali összekötő pontot.Kattintson az egér joboldali gombbal rá és a következő menű jelenik meg.

<br>Click to close the image

A szövegmezőbe írjunk „ground"-ot vagy a „0"-át, és utána az „OK"-re kattintsunk.

A csomópont „GROUND"a B1 -es feszültségforrásnál duplán meg van jelölve.A csomópont nevének törlését elérjünk az egér joboldali gombbal rákattintásával és a megjelenő menűablakban a szövegmezőben lévő szöveget töröljük (DEL) és (OK) -vel elhagyunk.

Hozzáfűzzünk még egy csomópontot „out",amelyik szükséges arra,hogy a szimulátió eredményei megtekinthessünk.Ahhoz a fennti jobboldali csomópontora kattintsunk az egér joboldali gombbal és amegjelenő menüablak szövegmezőbe beírjunk az „out"-ot.Utána „OK".

 

Ahogyan a következő ábrát mutatja .

<br>Click to close the image

 

2.2 A Blokkdiagramm kivitelezése

A kapcsolási rajz elkészült,most csak még a blokkvázlat-diagramm hiányzik.Ez a diagramm egy TIME-blokkból áll (a szimulátió futóideje másodpercben )és egy SIGNAL-blokkból (egy jelgenerátor- Signalgenerator),amivel egy színusalaku 25V -os jelet létrehozzunk.Először befűzzünk a Time-blokkot,ahogyan eddig a komponensek is. Ahhoz keressünk a Time-blokkot a baloldali ablakban a Components-blocks alatt és befűzzünk a munkalapon.

<br>Click to close the image

A jobboldali egérgombbal ezt a blokkot kiválastjuk és megadjuk a nevét „t". „t" egyben ennek a blokknak a kimenő csomópont neve is lesz.

<br>Click to close the image

A SIGNAL-blokkot a Time-blokk mellet helyezzünk el, amelyik a következuő ábrán látható.

<br>Click to close the image

A követkető bemenő csomópontok azonos módon nevezzünk meg ahogyan a „ground"-nál ( a bemenőpontok rákattintással az egér jobboldali gombbal)és beírjuk a következő értékek:

Eingang Werte - bemenő értékek

Gleichspannung-egyenáram DC 0

Amplituda AC 25

Frequenz-frekvencia F 50

Phase-fázis Phase 0

Duty cycle,bekapcsolási idő/viszony d 0

 

Most a Signal-blokkot kiválasztjuk az egérrel.

<br>Click to close the image

A P3-as paraméterrel kiválastjuk a jelnek formáját. „3" Szinusformát jelenti. A neve „Vin" lesz.Most a kapcsolási rajz és a blokk-diagramm készen, és csak az összekötése hiányzik.Ahhoz egy összekötővonalat húzzunk a szignál kimenőpontról a B1-es komponens bemenőpontig.

<br>Click to close the image

Véglegesen hozzáfűzzünk még egy „SCOPE" blokkot,hogy a szimulátiós eredmények láthassunk.Kiválasztjuk „SCOPE" blokkot a baloldali listából és a munkalapra áthúzzunk.A „SCOPE"-blokk fedeznie kell a\egy csomóponttal.

<br>Click to close the image

2.3 Szimulátiósparaméterek

<br>Click to close the image

A kapcsolási rajz most kész.Most csak a integrációs lépésköz be kell adni és a „SCOPE" blokknak idejét másodpercben.Ahhoz a szimulátió menüre kattintsünk és a szimulátióparaméter menüpontot választjunk ki.

Ebben a példában a lépéshossz 100m s, és a képernyő szélesége 100ms-re meg van határozva.

A Check-Box

[x]Leállítás a kép végén

ki van jelölve, ezért a szimulátió 100ms után leáll.

<br>Click to close the image

Kattintson [OK] -re,hogy Dialogbox -ot a szimulátiósparaméterekkel bezárjuk.

2.4 A kapcsolási rajz mentése

A Modell/rajz most kész,és el lehet menteni. Ehhez válasszon a menüböl „a Fájl-t; és a „Mentés-t .

<br>Click to close the image

A fájl-nak nevét adjuk; A fájl-nak adjuk pld. a következő nevét „Example.csi",.A „csi"-t kapcsolási rajzoknál használjuk.A Save-re kattintással a fajlt mentjük.

<br>Click to close the image

3 Szimulátió

A szimulátiót a kapcsolási rajz szerkesztőben indítjuk.A szimulátió eredményei közvetlen a „SCOPE" blokkban láthatóak.Ennek a blokknak egy automatikus skálázása van.Minden szimulátiónak folytatásánál az eredményekhez automatikusan igazódik .

3.1 A szimulátió indítása

A szimulátió indítása „Simulation", „ Start Simulation ".

<br>Click to close the image

A szimulátió kezdődik,és az eredményei a „SCOPE" blokkban láthatók.A értékek beosztása (x,y) skálázása a scop-blokkban még nincs meghatározva.

<br>Click to close the image

Ahhoz,hogy a szimulátiónak eredményei részletben megnézhetjük,a jobboldali egérgombbal szelektáljuk a „SCOPE" blokkot.Ezután egy új ablak nyilik,amelyben a kimenő feszültséget megnézhetjük.

<br>Click to close the image

A nyitott ablakban lévő nyílas gombokkal az időtartamban lévő numerikus értékek megnézhetjük.A Listbox-ban a kimenő feszültségnek az időtartama és a numerikus adatok megtekinthetők.

 

3.2 A szimulátió folytatása

A szimulátiót [ENTER]-rel,vagy Simulation", „Simulation fortsetzen" lehet folytatni. Ön bármikor is megszakíthatja a szimulátiót,megváltozhatja a kapcsolási rajzot, és folytathatja a szimulátiót [ENTER] -rel.

 

 

4 Exportálás és nyomtatás

A következőkben mutatjuk, hogyan lehetséges a kapcsolási rajzot és a szimulátió eredményei exportálni és kinyomtatni.

4.1 A szimulátió eredményei egy szövegszerkesztő programba exportálása

 

A szimulátiós eredmények szerkesztés( Edit,Copy) " Másolás" -al a clipboardra másolhatja és utána bármelyik szövegszerkesztő- vagy rajzprogrammba beillesztéssel veheti át.Mielött ön a szimulátiós eredményei másol,a háttárszíin fehérre be kell állítani.Ez spórolja a nyomtatójának tonere.A „SCOPE" ablakban;az optiók alatt wählen Sie Optionen", „Hintergrundfarbe".

 

Indítsa a szimulátiót.Ha készen van,akkor nyomja a billetjőszeten a "PrtSc" gombot.Ezzel a szimulátiós eredmények a kapcsolótábla (Clipboard)el lettek helyezve,tárolva.A szövekszerkeztőben "Szerkesztés beillestéssel" (Edit,Paste)átvehetjük őket.

 

4.2 A kapcsolási rajz exportálása egy szövegszerkesztő programba

Egy kapscolási rajzot is lehet egy szövekszerkesztő programba átvenni,az első lépés az exportálás „Enhanced Meta File" (.EMF) ként (Tools,Export EMF).Ezt az EMF-fájlt a szövegszerkesztőben át lehet venni.

<br>Click to close the image

A Mentés másként ablak nyilik,adjon a fájlnak a nevét "xx.emf".

<br>Click to close the image

Ebben az ablakban is ezt a mappát válaszhat,amelyben ezt a fájlt le szeretne tárolni,utána kattintson a mentés gombra.A szövekszerkesztőben a kapcsolási rajzot be lehet illeszteni, pld.a Microsoft Word -ban „Beillesztés", „Grafik", „Fájltypus".A Listbox-ban a „fájltypust"választjuk ki;Enhanced Meta File"-ot (*.emf) és kattintson beillesztésre.

<br>Click to close the image

Ha a szerkesztő program EMF-fájlok nem képes beszúrni, akkor a PrtSc gombbala rajzot ( a Caspoc programból ) a clipboardba másoljuk és "Szerkesztés,Beillesztéssel átvesszük.Ebben az esetben a kapcsolási rajzból csak azt a részét veszi át,amelyik a képernyőn látható.

 

 

4.3 A kapcsolási rajz nyomtatott másolata,Hardcopy

Kinyomtatásra választjuk, „File", „Print".

<br>Click to close the image

A nyitott ablakban „Nyomtatás"

Ha a kinyomtatott rajz nem olvasható(túl kicsi),akkor a „Options", „Zoom" választhatjuk egy nagyobb méretet és újra nyomtatjuk ki.

<br>Click to close the image
© 2021 CASPOC, All rights reserved. Home   |   Terms and Conditions   |   Legal   |   Export Compliance   |   Privacy Policy   |   Site Map